Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az OÁZIS COMPUTER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén OÁZIS COMPUTER Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-865741, székhelye: 1135 Budapest, Kerekes utca 3. B. épület, 3. emelet 33., adószáma: 13641085-2-41), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett http://oaziscomputer.hu internetes oldalon található webáruházban (a továbbiakban: „Webáruház”) megtalálható árucikkek adásvételére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazzák, a fogyasztó (a továbbiakban: „Vevő”) és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően (a továbbiakban: „WebshopRendelet”).

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, így különösen a Webáruházban megtalálható árucikkek online webshopon keresztül történő értékesítést (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg lehet igénybe venni. Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe Szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában érhető el, (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, elfogadása a Webáruház megfelelő párbeszédpaneljén, illetve ráutaló magatartással, azaz a Szolgáltatás igénybe vételével történik.

Jelen ÁSZF letölthető az alábbi linkről:
https://oaziscomputer.hu/letoltes/oazis_aszf.pdf

A korábbi ÁSZF verzió letölthető az alábbi linkről:
https://oaziscomputer.hu/letoltes/oazis_aszf_20210201.pdf

A Szolgáltatás igénybe vételének feltételeire a Szolgáltatás igénybe vételének napján hatályos ÁSZF vonatkozik.

 

1. Szolgáltató meghatározása és elérhetőségei

A jelen ÁSZF értelmében a Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: OÁZIS COMPUTER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: OÁZIS COMPUTER Kft.
A Szolgáltató székhelye és postai címe:  1067 Budapest, Csengery u. 86. fsz. 1/B.
A Szolgáltató telephelye / Ügyfélszolgálat: 1067 Budapest, Csengery utca 84.
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@oaziscomputer.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-865741
Adószáma: 13641085-2-42
Statisztikai számjele: 13641085-4741-113-01
Nyilvántartásba vételt bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36 30 522 4 522; +36 1 7700 447
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő-péntek 10:00 - 18:00, szombat-vasárnap: ZÁRVA
A Webáruház nyitva tartása: folyamatos
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-126614/2017.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Cégnév: VSHosting s.r.o.
Székhely: 102 00 Prága 15, Sodomkova 1579/5
Adószám: CZ61505455
Cégjegyzékszám: CZ61505455
Telefon: +36 80 206 005
A kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: podpora@vshosting.cz

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), valamint a Webshop Rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF a címében megjelölt naptár szerinti nap 00:00 órájától hatályos, az adott időponttól igénybe vett Szolgáltatásokra, ahol igénybevétel időpontja alatt a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, a Vevő részéről a Szolgáltató felé elektronikus úton – a Webáruházon keresztül – megtett megrendelés értendő. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF módosítására, azonban az új ÁSZF csak a hatályba lépése után igénybe vett Szolgáltatásokra érvényes.

2.3. A Webáruház a Szolgáltató szellemi terméke, és mint ilyen a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Webáruház forráskódjának, megjelenésének (beleértve a Szolgáltató logóját, valamint a Szolgáltató által kínált termékek képét, leírását és a beszállítók, valamint az üzleti partnerek logóját), árukínálatának, bármely funkciójának vagy alkalmazott megoldásának az engedély nélküli másolása, vagy leutánzása szerzői jogot sért és a Szolgáltató javára vagyoni igényt keletkeztet. Ide érthető a Webáruházon történő engedély nélküli reklám elhelyezés és a Webáruház Szolgáltató engedélye nélküli megváltoztatást („feltörése”) is.

2.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejének előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására, a szolgáltatás szüneteltetésére vagy beszüntetésére azzal, hogy a már leadott rendelések esetén a rendelt termékeket még kiszállítja, vagy a vételárat visszatéríti.

2.5. A Szolgáltató által végzett adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Ektv. ezen tárgyú rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával, és az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartásával kezel. A Webáruház adatkezelési tájékoztatója letölthető az alábbi linkről:

https://oaziscomputer.hu/letoltes/oazis_adatvedelem.pdf

2.6. Az adatkezeléssel érintett a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos panaszával vagy észrevételével (amennyiben valakinek a személyes adatait annak hozzájárulása nélkül rögzítik a Szolgáltató adatbázisában) elsősorban a Szolgáltatóhoz köteles fordulni, a fent megadott elérhetőségeken. Az eljárás részleteit a Szolgáltató fenti linken található adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

3. Megvásárolható termékek

3.1. A szerződés szerinti termékek lényeges tulajdonságainak meghatározása

A Webáruházban a Szolgáltató számítástechnikai hardvereket, szoftvereket, egyéb ehhez kapcsolódó alkatrészeket, kiegészítőket kínál megvásárlásra, melyeket a Vevő a Webáruház bal oldali paneljében található kategóriákra kattintva tekinthet meg. A Vevő a megvásárolni kívánt termék részletes jellemzőit, tulajdonságait, paramétereit a kategória kiválasztását követően az adott termék nevére történő kattintással megnyíló oldalon tekintheti meg. A termékeket ábrázoló kicsinyített képre kattintva az adott kép nagyítása érhető el, azonban a Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét, hogy némelyik termék esetében a megjelenített tartalom csupán illusztráció, melyet a Szolgáltató külön az érintett termékeknél a kép alá elhelyezett „a kép illusztráció” felirattal jelöl. Egyes termékek bővebb leírása a „Gyártói weboldal” feliratú gombra kattintva érhető el, azonban ezen gomb megnyomásával a Vevő jellemzően idegen nyelvű weboldalakat érhet el, mivel a termékek jelentős részét külföldi társaságok gyártják. Ezen túlmenően minden termékhez a gyártó által megadott leírás (használati utasítás) is tartozik, amelyet a Vevő az adott termék átvételekor tekinthet meg. A Szolgáltató a gyártói weboldalak és/vagy az adott termékhez kapcsolódó leírások (használati utasítások) idegen nyelvű tartalmából, azok értelmezéséből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
Amennyiben a Vevő részéről a termékinformáció Webáruházban található megismerését követően további kérdés merülne fel, úgy azt felteheti a Szolgáltató felé elektronikusan, vagy az ÁSZF 1. pontjában megjelölt telefonos elérhetőségek bármelyikén az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében. A Szolgáltató az ilyen irányú elektronikus megkeresésekre 24 órán belül köteles választ adni.

3.2. A szerződés szerinti termékek vételára

3.2.1. A Webáruházban feltüntetett vételár tartalmi elemei

A Vevő az által kiválasztott termék vételárát minden esetben az adott termék nevére történő kattintással megnyíló oldalon találja. A Szolgáltató a Webáruházban valamennyi termék esetében feltünteti a termék nettó és bruttó árát is, amely magyar forintban (HUF) értendő. A Szolgáltató az adott termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes (fizetendő) összegét megvastagított, sárga színnel jelöli, azonban ez az ár a megrendelés szállításának Vevő általi megválasztásától függően változhat, ugyanis az ár nem tartalmazza a Vevő által választott szállítási mód kikalkulált összegét. Erről bővebb információt jelen ÁSZF 6.3. pontja tartalmaz.

A Szolgáltató minden esetben feltünteti az adott termék elérhetőségére vonatkozó információt, amelyek az alábbiak lehetnek:

A Szolgáltató kiemeli, hogy a Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltozás jogát fenntartja, mivel a termékek jellegéből (gyártási idő, gyártói szállítási költségek) adódóan nem lehet előre ésszerűen kiszámítani a Szolgáltató oldalán az adott termék beszerzésével összefüggésben felmerülő további költségeket. Ennek megfelelően a Vevő megrendelését követően a végleges bruttó ár eltérhet a Webáruházban feltüntetett ártól, amely esetben a jelen ÁSZF 5.2.2. pontjában foglaltakat kell alkalmazni és ez azt eredményezi, hogy a megrendelt termék végső, fizetendő árának a Szolgáltató által a Vevő részére a megrendelést követően megküldött Megrendelés Módosításban feltüntetett árat kell tekinteni.

3.2.2. Az árváltozást követő eljárás

Amennyiben a Vevő megrendelését követően a kiválasztott termék Webáruházban feltüntetett ára a 3.2.1. pontban leírt ok miatt megváltozna, úgy a Vevő az alábbi lehetőségek közül választhat.

Amennyiben a Vevő a Megrendelés Módosításban foglalt „ELFOGADOM” gombbal elfogadja a módosult feltételeket és az abban foglalt vételárat megfizeti a Szolgáltató részére, úgy ebben az esetben ezen ráutaló magatartással a Vevő kinyilvánítja azon szándékát, hogy a megváltozott vételárat elfogadja, s ekként a felek között a szerződés létrejöttnek tekintendő.

Amennyiben a Vevő a megváltozott ár feltüntetését tartalmazó Megrendelés Módosításrészére történő megküldésétől számított 15. napig a fentiek szerint egyáltalán nem nyilatkozik, úgy azt a Szolgáltató elállásként értékeli és a Vevő írásbeli tájékoztatása mellett intézkedik a megrendelés törléséről, valamint az esetleges Vevő általi fizetés visszatérítéséről.

3.2.3. Nyilvánvalóan hibás ár

Nyilvánvalóan hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, a Szolgáltató felajánlhatja a Vevőnek a termék valós, bruttó áron történő értékesítését, amelynek ismeretében a Vevő választása szerint – elektronikus úton írásban – elfogadja az ajánlatot, vagy elállhat a szerződéstől. Nyilvánvalóan hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

3.2.4. Az áru beszerzésének meghiúsulása

Amennyiben a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Vevő által megrendelt termék beszerzése meghiúsul, a Szolgáltató ezen körülményről, valamint a megrendelés törléséről, és az esetleges Vevőáltali fizetés visszatérítésének módjáról és idejéről a Szolgáltató írásban haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. (lásd ÁSZF 5. pont)

 

4. Rendelés menete

4.1. A rendelés általános leírása

Az OÁZIS COMPUTER Kft. elkötelezett amellett, hogy vevőinek a lehető legnagyobb kényelmet nyújtsa vásárlásai során, így a Vevő a https://oaziscomputer.hu kezdőoldalon elérhető Webáruházban megtekintheti és kiválaszthatja a megvásárolni kívánt termékeket anélkül, hogy egyidejűleg regisztrálnia kelljen az oldalra. Természetesen a Vevő választása szerint dönthet úgy is, hogy vásárlását a Webáruházba történő bejelentkezését követően bonyolítja le, azonban ezt már csak a regisztrálást követően teheti meg. A Vevő az általa kiválasztott termékeket a kosárba helyezéssel készíti elő a vásárlásra, majd a kosár tartalmát képező termékeket a virtuális kasszánál fizetheti ki és vásárolhatja meg az alábbi módon.

4.2. A rendelés technikai lépéseinek bemutatása

4.2.1. A megvásárolni kívánt termék kiválasztása

A Vevő által a megvásárolni kívánt termék kiválasztása a Webáruház bal oldali paneljén megtalálható termékkategóriák legördítésével történik. Amennyiben a Vevő kiválasztotta a számára megfelelő terméket, úgy annak a virtuális kosárba helyezése "KOSÁRBA" gomb megnyomásával történik. Fontos, hogy amennyiben a kosárba helyezés a kategóriák kiválasztását követően megjelenő oldalon történik, úgy ebben az esetben az adott termékből automatikusan csak egy (1) darab kerül a kosárba, amelyet később a Vevő tetszőlegesen módosíthat a 4.2.2. pontban írtaknak megfelelően. A "KOSÁRBA" gomb megnyomásával egy felugró panel jelenik meg, amely visszaigazolja, hogy az adott termék elhelyezése megtörtént, amely panel a "Rendben" gomb megnyomásával bezárható, és a Vevő választása szerint tovább folytathatja a vásárlást az itt leírtaknak megfelelően, vagy dönthet úgy, hogy véglegesíti a megrendelését az alábbiak szerint.

4.2.2. A vásárlás véglegesítése

Amennyiben a Vevő a vásárlás befejezése és a kiválasztott termék(ek) megrendelés mellett döntött, úgy a Webáruház jobb felső sarkában található "KOSÁR" ikon, vagy "KOSÁR" felirat megnyomásával megjeleníthető a kosár tartalma. Ezen tartalom egy olyan táblázatban jelenik meg, amelynek áttekintését követően a Vevő leellenőrizheti az általa kiválasztott termék(ek) megnevezését, mennyiségét, nettó és bruttó egységárát, valamint az összesített bruttó végösszeget. Amennyiben az adatok áttekintése után azokat a Vevő helyesnek értékeli, úgy a "MEGRENDELÉS" gombra kattintva elindíthatja a megrendelés folyamatát, és a megjelenő oldalon kiválaszthatja, hogy azt

kívánja megtenni.

4.2.3. A regisztrációval történő vásárlás menete

A fentiekben jelzetteknek megfelelően a vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, ugyanakkor a Vevő választása szerint ezt megteheti a „Új vásárló vagyok Regisztráció után folytatom a rendelést” gomb megnyomásával. Ezt követően a megjelenő adatlapon szereplő csillaggal jelölt kötelező mezők kitöltését követően az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” gomb, és az „Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatót” gomb megnyomását követően a "REGISZTRÁCIÓ" gomb megnyomásával indíthatja el adatainak rögzítését a rendszerben.

Kiemelendő, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása előfeltétele a regisztrációnak, valamint a rendelés leadásának, mivel a Webáruházat csak az használhatja, aki ezen okiratok tartalmát megismerte. A Szolgáltató ezen kötelezettséggel kívánja a szerződési feltételeket, illetve Adatkezelési Tájékoztatót minden vásárlója számára elérhetővé tenni, hiszen kiemelkedő szerepet tölt be a Vevő és a Szolgáltató közti kapcsolatteremtés jogi feltételeinek lefektetésében. A Szolgáltató elkötelezett amellett, hogy a vásárlói köre tisztában legyen a Webáruházban történő vásárlást követően létrejött szerződéses kapcsolat természetével, így mind a Vevő és a Szolgáltató közös érdeke ezen iratok tartalmának megismerése, és a fentiek szerinti elfogadása és kinyilvánítása a Szolgáltató felé még a szerződéses kapcsolat létrejöttét megelőzően.

Amennyiben a Vásárló a Webáruházben a fent leírtak szerint regisztrál, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

A "REGISZTRÁCIÓ" gomb megnyomásával a Vevő felhasználói fiókja nyílik meg, ahol a korábbi rendeléseit tekintheti meg, valamint változtathat a személyes adatain, valamint a regisztráció során megadott jelszaván. Amennyiben azonban a Vevő a megrendelést kívánja folytatni, úgy a "KOSÁR" gomb vagy a Webáruház jobb felső sarkában található "KOSÁR" ikon megnyomásával a megrendelés összesítését tekintheti át. Az összesítést tartalmazó lapon a regisztrált Vevő számlázási adatait automatikusan kitölti a rendszer a Vevő regisztráció során megadott adataival, amelyet szükség esetén a "SZERKESZTÉS" gomb megnyomásával a Vevő módosíthat.

A Vevő ezt követően áttekintheti a különböző fizetési módokat, valamint és az azokhoz rendelt lehetséges szállítási lehetőségeket, és a számára legmegfelelőbbet a mellette lévő rádiógomb megnyomásával választhatja ki. (A fizetési és szállítási módokat lásd részletesen az ÁSZF 6. pontjában) Amennyiben a Vevő megjegyzést kíván hagyni a rendelése kapcsán, azt a „Megjegyzés a Megrendeléshez” mező kitöltésével teheti meg. Ezt követően amennyiben a Vevő a személyes / szállítási adataiban, illetve a kiválasztott termék mennyiségének, megnevezésének adataiban áttekintést követően hibát nem talál, úgy a "MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE" gomb megnyomásával befejezheti a vásárlás folyamatát.

Amennyiben a Vevő több alkalommal kíván a Webáruházban vásárolni, mindenképpen érdemes a regisztrációt elvégezni, hiszen az adatait a rendszer az első vásárlást követően megjegyzi, így azt a megrendeléseknél nem kell ismételten kitölteni, valamint a Vevő a felhasználói fiókjában át tudja tekinteni a korábbi rendeléseit, valamint az aktuális rendelésének státuszáról is információt szerezhet annak nyomon követésével. Amennyiben azonban a Vevő úgy dönt, hogy regisztrálás nélkül kíván vásárolni, úgy azt az alább részletezett módon tudja megtenni.

4.2.4. Vásárlás regisztráció nélkül

A fentiekben is említett előnye a Webáruháznak, hogy azok számára is elérhetővé teszi a vásárlást, akik nem kívánnak valamennyi virtuális üzletben regisztrálni, csak egy általuk kiválasztott terméket kívánnak megrendelni. Ezen Vevő(k) a Webáruházban a termék 4.2.1. pontban részletezett módon történő kiválasztását követően a "Gyors vásárlás Regisztráció nélkül adom le a megrendelést" gomb megnyomásával kezdheti meg a vásárlási folyamatot. Ezt követően jelenik meg az összesítést tartalmazó adatlap, amelyen szükséges kitölteni a számlázási, valamint szállítási adatokat. Ezen adatok közül a csillaggal jelöltek kötelezően kitöltendők a számla kiállításához, valamint a szállítás megfelelő teljesítéséhez.

A Vevő ezt követően ezen esetben is áttekintheti a különböző fizetési módokat, valamint és az azokhoz rendelt lehetséges szállítási lehetőségeket, és a számára legmegfelelőbbet a mellette lévő rádiógomb megnyomásával választhatja ki. (A fizetési és szállítási módokat lásd részletesen az ÁSZF 6. pontjában) Amennyiben a Vevő megjegyzést kíván hagyni a rendelése kapcsán, azt a „Megjegyzés a Megrendeléshez” mező kitöltésével teheti meg. Ezt követően amennyiben a Vevő az személyes / szállítási adataiban, illetve a kiválasztott termék mennyiségének, megnevezésének adataiban áttekintést követően hibát nem talál, úgy az ÁSZF megismerésére vonatkozó mező kipipálását követően a "MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE" gomb megnyomásával befejezheti a vásárlás folyamatát.

Kiemelendő, hogy az Általános Szerződési Feltételek elolvasása és erre tekintettel a megrendelés összesítésére vonatkozó oldalon a megfelelő jelölő négyzet kipipálása azon Vevők számára is kötelező, akik a vásárlásaikat regisztráció nélkül a fent leírtak szerint bonyolítják le. Amennyiben az ÁSZF megismerését tanúsító négyzet bejelölése nem történik meg, úgy az adott Vevő nem tudja a megrendelését véglegesíteni és elküldeni a Szolgáltató részére.

4.2.5. Vásárlás regisztrált vásárlóként

Amennyiben a Webáruház szolgáltatásait már regisztrált Vevők veszik igénybe, úgy ezen vásárlók elérhetik saját felhasználói fiókjukat a weboldal jobb felső sarkában található „Bejelentkezés” feliratra kattintva, vagy az adott megvásárlásra szánt termék 4.2.1. pontban részletezett módon történő kiválasztását követően a „Visszatérő vásárló vagyok Belépek és folytatom a megrendelést” gomb megnyomásával. Mindkét esetben a megjelenő felugró ablak üres mezőinek kitöltésével – a felhasználó e-mail címének és jelszavának megadásával – folytatható a vásárlás / megrendelési folyamat.

Ezt követően jelenik meg az összesítést tartalmazó adatlap, mely oldalon a regisztrált Vevő számlázási adatait automatikusan kitölti a rendszer a Vevő regisztráció során megadott adataival, amelyet szükség esetén a "SZERKESZTÉS" gomb megnyomásával a Vevő módosíthat.

A Vevő ezt követően áttekintheti a különböző fizetési módokat, valamint és az azokhoz rendelt lehetséges szállítási lehetőségeket, és a számára legmegfelelőbbet a mellette lévő rádiógomb megnyomásával választhatja ki. (A fizetési és szállítási módokat lásd részletesen az ÁSZF 6. pontjában) Amennyiben a Vevő megjegyzést kíván hagyni a rendelése kapcsán, azt a „Megjegyzés a Megrendeléshez” mező kitöltésével teheti meg. Ezt követően amennyiben a Vevő az személyes / szállítási adataiban, illetve a kiválasztott termék mennyiségének, megnevezésének adataiban áttekintést követően hibát nem talál, úgy a "MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE" gomb megnyomásával befejezheti a vásárlás folyamatát.

4.3. Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a termék megvásárlására irányuló szerződéses nyilatkozatának elküldését - "MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE" gomb megnyomását – megelőzően lehetősége van az esetleges adatbeviteli hibák felismerésére és orvoslására.

A Vevő amennyiben a vásárlás befejezése következtében a „KOSÁR” gombra kattint, a megjelenő "Kosár tartalma" elnevezésű oldalon egy szerkeszthető táblázatot talál, amelynek áttekintése következtében módosítani tudja a megrendelendő termék mennyiségét, illetve amennyiben maga a kiválasztott termék helytelen, úgy lehetősége van a "TÖRLÉS" gomb megnyomásával az adott sorban lévő terméket törölni a kosárból. Amennyiben a mennyiséget kívánja módosítani, úgy a "Mennyiség" elnevezésű oszlopban található rubrikában a Vevő meg tudja adni az adott számot, amelynek rendszerben történő rögzítéséhez szükséges a módosítás a "FRISSÍTÉS" gomb megnyomásával történő véglegesítése. Fontos, hogy a Vevő ezt követően a Megrendelés gombra történő kattintással a megrendelés összesítését tartalmazó oldalon már nem tudja javítani az adatbeviteli hibákat, így ezen oldal figyelmes áttekintése a Vevő felelőssége.

A Szolgáltató a fentieken túlmenően lehetőséget biztosít arra, hogy a Vevő a megrendelést követően, a Számla kiállításáig jelezze a Szolgáltató felé a visszaigazoló levélben található elektronikus elérhetőségen, amennyiben a visszaigazoló levélben szereplő adatok bármelyikében hibát észlel.

Amennyiben a Számla a Vevő részére történő kiállításáig a Vevő az esetleges adatbeviteli hibákat nem orvosolja a fentiek szerint, úgy ezt követően a Vevő már csak a jogszabályban meghatározott elállási jogát gyakorolhatja. (bővebben lásd: ÁSZF 7. pont).

 

5. A megrendelés feldolgozása és teljesítés

5.1. A Szolgáltató visszaigazolása a rendelésről

A Vevő a 4. pontban leírt módok alkalmazásával a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával az adott általa kiválasztott termék megvásárlására irányuló szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, amely így a Vevő oldalán fizetési kötelezettséggel járó ajánlati kötöttséget eredményez. Ezt követően a Vevő késedelem nélkül, egy automatikusan generált „Megrendelés Rögzítve” elnevezésű e-mail üzenetet kap a megadott / regisztrált e-mail címére, amely a Szolgáltató részére elküldött megrendelésének részleteit tartalmazza (megrendelés azonosító, dátum, kiválasztott fizetési és szállítási mód, számlázási, szállítási adatok, kiválasztott termék megnevezése, mennyisége, nettó, bruttó ára, szállítási költség kalkulált ára, valamint a fizetendő végösszeg).

Ezen megrendelés rögzítésének Vevőhöz történő megküldése tanúsítja, hogy a vevői ajánlat a Szolgáltató informatikai rendszerére megérkezett, azonban kiemelendő, hogy az nem jelenti automatikusan a Vevő ajánlatának Szolgáltató részéről történő elfogadását, így a felek közötti szerződés létrejöttét. Amennyiben ezen megrendelést rögzítő üzenet a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a szolgáltatást igénybe vevőhöz, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés, illetve annak rögzítése akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Vevőnek ezen visszaigazolás részletes áttekintésével ismételten lehetősége nyílik arra, hogy meggyőződjön arról, hogy a szándékának megfelelő mennyiségű és minőségű terméket, valamint a kívánt fizetési és / vagy szállítási módot választotta. Abban a nem várt esetben, ha a Vevő bármilyen hibát vél felfedezni a visszaigazolás és a vásárlási szándéka közt, a tájékoztatásnak megfelelően lehetősége van ezt a Szolgáltatóval közölni az info@oaziscomputer.hu címen.

5.2. A szerződés létrejötte

5.2.1. A szerződés létrejötte raktáron lévő áruk esetén

Amennyiben a Vevő ajánlatának megfelelő termék az ajánlatban feltüntetett adatokkal a Szolgáltató raktárában rendelkezésre áll, úgy a szerződés a Vevő ajánlatának Szolgáltató részéről történő írásbeli elfogadásával jön létre, amely az adott vevői megrendelésre vonatkozóan aVevő részére megküldött „Megrendelés Visszaigazolása”megküldésében nyilvánul meg. Ezen Megrendelés Visszaigazolás tartalmazza az alábbi adatokat:

5.2.2.  A szerződés létrejötte beszerzendő és megváltozott tulajdonságú termékek esetén

Amennyiben a Szolgáltató a Vevő által véglegesített megrendelésben feltüntetettektől lényeges kérdésekben eltérő tulajdonságú termék szolgáltatásával tudná csak a megrendelést teljesíteni, úgy erről a Vevőt a Szolgáltató haladéktalanul, rövid úton (telefonon vagy e-mail formájában) tájékoztatja, amely így a Szolgáltató részéről új ajánlatnak minősül. Ilyen lényeges kérdésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a termék ára, mennyisége, kivitelezésének (forma, szín) lényeges megváltozása, a feltüntetett várható szállítási határidő 15 munkanapnál hosszabb teljesítése stb. Ebben az esetben a szerződés mindaddig nem jön létre a felek között, amíg a Vevő ezen új ajánlatban foglalt termékre vonatkozó vásárlási szándékát az ajánlattétel módjához igazodóan telefonos megkeresés esetén szóban, míg e-mail útján történő megkeresés esetén írásban meg nem erősíti.

A Szolgáltató az így létrejött szerződésről, annak valamennyi lényeges eleméről a Vevőt egy „Megrendelés Módosítás”elnevezésű e-mailmegküldése formájában tájékoztatja, amely teljes körűen tartalmazza a felek szóbeli / írásbeli megállapodását. Amennyiben a levélben foglaltak megfelelően tartalmazzák a felek megállapodását, úgy a Vevő vásárlási szándékát az „ELFOGADOM” gomb megnyomásával erősítheti meg a Szolgáltató felé, amelyet követően a Szolgáltató oldaláról megkezdődik a szerződés teljesítése. 

A fentiek szerint a Vevő és a Szolgáltató között létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, így azokat a Szolgáltató nem iktatja, amely automatikusan vonja maga után azon következményt, hogy az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve, - így a Webáruház oldalán szereplő termékek leírása, megnevezése, a megrendelés leadása, annak visszaigazolása, illetőleg a Vevő részéről a Szolgáltató felé eljuttatott termékkel kapcsolatos információkra történő válaszadás – a magyar.

Amennyiben a Megrendelés Rögzítve / Megrendelés Visszaigazolása / Megrendelés Módosítás, illetve egyéb, a megrendelés státuszát érintő tájékoztató levél azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert a megrendeléskor rossz e-mail címet adott meg, úgy azért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

5.3. A szerződés létrejötte

A Vevő részére a szerződéskötést követően megkezdődik a megrendelés feldolgozása, amely az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt folyamatos (lásd. ÁSZF 1. pont). Az általános teljesítési határidő a szerződés létrejöttétől számított 15 munkanap amennyiben a kiválasztott termék a Szolgáltató raktárában elérhető. Amennyiben a terméket külső raktárból kell beszerezni, úgy az meghosszabbodik azzal az időtartammal, amennyi időt a beszerzés vesz igénybe. Ebben az esetben a várható teljesítésről a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

Ha Szolgáltató a szerződés létrejöttétől számított 30 napon belül nem teljesít, úgy Vevő a teljesítésre írásban felszólíthatja a Szolgáltatót. Amennyiben a Szolgáltató a Vevő felszólításában foglalt és a körülményeknek megfelelő póthatáridőn belül nem teljesít, úgy a Vevő elállhat a szerződéstől.

A fent jelzett általános teljesítési határidőtől Szolgáltató a Vevő külön elektronikus értesítése mellett vagy a Webáruházban az adott terméknél feltüntetett megnövekedett szállítási időre vonatkozó jelzéssel eltérhet abban az esetben, ha ezt a termék beszerzésének nehézsége indokolja, különösen abban az esetben, ha a késedelemre visszavezethető ok a vis maior körében értékelhető. Ilyennek tekinthető különösen, de nem kizárólagosan

Ha a Szolgáltató a megrendelést azért nem teljesíti, mert az nem áll rendelkezésére, vagy beszerzése aránytalan nehézségbe ütközik / költséggel járna, úgy a Szolgáltató köteles erről a Vevőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, valamint a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Amennyiben a „rendelésre” státusszal rendelkező termék nem beszerezhető, úgy a Szolgáltató nem fogadja el a Vevő ajánlatát és a szerződés nem jön létre.

 

6. Fizetési és szállítási módok

6.1. Fizetési lehetőségek

A Vevő az általa kiválasztott termék árának Szolgáltató részére történő megfizetésének módjáról belátása szerint dönthet, amelyet a Szolgáltató felé még a megrendelésének véglegesítését megelőzően a megrendelést összesítő oldal „FIZETÉS” paneljében szereplő rádiógomb megjelölésével jelezhet. A Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat.

6.1.1. Előreutalás

A Vevő ezen fizetési mód kiválasztását követően a fizetésről szóló információkat a megrendelés véglegesítése, és a Szolgáltató által megküldött automatikus visszaigazoló elektronikus levelet követően fogja megkapni a Szolgáltató által kibocsátott díjbekérő alapján. Ezen díjbekérő tartalmazza a termék árát, a kiválasztott szállítási mód árát (amennyiben ilyen felmerül), és az utaláshoz szükséges banki adatokat (számlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezető bank neve). Az utalásnál a Vevő a rendelésének könnyebb beazonosíthatósága érdekében köteles a közlemény rovatban feltüntetni a visszaigazoló e-mailben szereplő rendelés azonosítóját, valamint a nevét.

Fontos, hogy a Vevő az előreutalásos rendelés esetén a Szolgáltató által kiállított díjbekérő megérkezését megelőzően ne utaljon a Szolgáltató részére, mivel az adott kiválasztott termék ára az ÁSZF 3.2. pontjában részletezett okokból változhat.

6.1.2. Utánvét

Amennyiben a Vevő a megrendelés véglegesítését megelőzően ezen fizetési módot választja, úgy abban az esetben a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálati partner kézbesítőjénél tehet eleget fizetési kötelezettségének. A Vevő ebben az esetben a Megrendelés Visszaigazolásban / Megrendelés Módosításban szereplő összeget köteles megfizetni, amely magának a terméknek / szolgáltatásnak az árából, illetve a választott szállítási mód árából tevődik össze.

6.1.3. Online fizetés bankkártyával

A Vevőnek lehetősége nyílik arra is, hogy az általa megvásárolni kívánt termék árát a megrendeléssel egyidejűleg kiegyenlítse az online bankkártyás fizetési mód kiválasztásával. Amennyiben a Vevő ellenőrizte a megrendelést összesítő oldalon szereplő adatokat, kiválasztotta a bankkártyás fizetési opciót, valamint megjelölte az általa kívánt szállítási módot is, úgy a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával egy tájékoztató panel jelenik meg, amely tartalmazza a megrendelés azonosítóját, valamint a fizetendő bruttó végösszeget, azaz azt az összeget, amely az adatok helyes megadását és az összeg Szolgáltató általi jóváhagyását követően levonásra kerül a megadott kártyáról. Amennyiben a Vevő az adatokat rendben találja, úgy a „FIZETÉS INDÍTÁSA” gomb megnyomásával automatikusan átirányításra kerül a Szolgáltatóval szerződő online fizetést lehetővé tevő SixPaymentServices partner oldalára. Az ekkor megjelenő fizetői oldalon a Vevő első lépésben köteles kiválasztani, hogy mely típusú bankkártyával kívánja teljesíteni az összeget (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro), majd köteles megadni a kártya adatait (kártyaszám, érvényesség, számlatulajdonos neve, kártya ellenőrző száma).

A kártya ellenőrző szám egy, a kártyakibocsátó által a bank / hitelkártyára nyomtatott szám. Célja, hogy megvédje az ügyfeleket és a kereskedőket a kártyás visszaélésektől az elektronikus fizetés során. A VISA és a Mastercard esetében háromjegyű szám, amely a hitelkártya hátoldalán, az aláírás mezőben található. Az American Express kártyák esetében az ellenőrző szám négyjegyű, és a hitelkártya elején található.A VISA a kártya ellenőrző számot CVV2-nek (CardVerificationValue), a MasterCard CVC2-nek (CardVerificationCode) nevezi. Az American Expressnél az ellenőrző szám neve CIC/4DBC (CardIdentificationCode/FourDigit Batch Code).

Amennyiben a Vevő megadta valamennyi szükséges kártyaadatát és leellenőrizte annak helyességét, úgy a „MEGVESZ” gombra kattintással indíthatja el a fizetési tranzakciót. Ezt követően a tranzakció azonosítása történik meg, és amennyiben a rendszer mindent rendben talál, úgy a Vevő visszaigazolást kap a fizetésről egy felugró ablakon keresztül, amelyet ha igényli a rendszer az általa megadott e-mail címre is másolatban megküld.

Tekintettel arra a körülményre, hogy az adott kiválasztott termék ára az ÁSZF 3.2. pontjában részletezett okokból változhat, úgy a megadott kártya terhelése csak a Szolgáltató jóváhagyását követően történik meg, az ÁSZF 3.2.2. pontjában foglalt eljárás alapján.

6.1.4. Készpénz / bankkártya

A Webáruházban vásárlók részére a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a megrendelt termékért fizetendő árat készpénzzel, valamint bankkártyás fizetéssel egyenlítsék ki, azonban ebben az esetben értelemszerűen a Vevő kizárólag az adott termék ügyfélszolgálati irodán történő személyes átvételét választhatja. A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában történő bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a kártya jogos használatának ellenőrzése érdekében személyazonosító okmány (pl. személyigazolvány) bemutatásához kötheti a vásárlást. Az átvétel idejéről a Vevőt a Szolgáltató külön levélben értesíti, valamint a Webáruházban regisztrált vásárlóknak lehetősége van rendelésük státuszának felhasználói fiókjukon keresztül történő ellenőrzésére.

6.1.5. OTP Áruhitel

A Webáruházban vásárlóknak lehetőségük van a kiválasztott termékek megvásárlására OTP Áruhitel igénylésével is, azonban ebben az esetben is a Vevő kizárólag a termék ügyfélszolgálati irodában történő személyes átvételét választhatja. Az áruhitelről részletes tájékoztatás az „Áruhitel” menüpontban található.

6.2. Számlakiállítás

A Vevő a Webáruházban történő megrendelése, ezáltal annak előzményeként az ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésnek minősül. Ennek következtében a Szolgáltató a Webáruházban történő valamennyi megrendelésről – a készpénzfizetési mód választásának kivételével – elektronikus számlát állít ki, majd megküld a Vevő részére. Az így kiállított elektronikus számla mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben foglaltaknak), amelyet a Szolgáltató köteles elektronikus formában az adó megállapításához való jog elévülésének bekövetkezéséig megőrizni és tárolni, amely kötelezettségének teljesítése során a Szolgáltató maximálisan figyelembe veszi a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) előírásait.

A Szolgáltató által így kiállított számla tartalmazza a számla keltét, a számla sorszámát, a Szolgáltató megnevezését, címét, adószámát, az értékesített termék megnevezését, mennyiségét, az adó alapját, az adó mértékét, az értékesített termék egységárát, illetve az adott termák adó nélküli egységárát.

6.3. A megrendelt áru átvétele / szállítási feltételek

A Vevő a Webáruházban kiválasztott termék(ek) kiszállítását aszerint választhatja meg, hogy a megrendelés összesítő oldalon milyen fizetési módot választott ki, mivel egy-egy fizetési mód esetében kizárólag egyetlen szállítási mód áll rendelkezésre az ÁSZF 6.1. pontjában részletezettek szerint. Ennek eredményeképpen a Vevő addig nem is választhat szállítási módot, amíg a fizetési módot meg nem jelölte. Eszerint a Vevőnek lehetősége van választani a GLS Futárszolgálat, a GLS Csomagpont, illetve az ügyfélszolgálati irodán történő személyes áruátvétel közt.

A személyes átvétel nem jár többletköltséggel, míg a GLS futárszolgálat, a GLS Csomagpont esetében a szállítás költségei a Vevőt terhelik. Ezen költségek minden esetben az adott termék(ek) összértékéhez igazodnak, amelyek pontos összege az adott szállítási mód kiválasztását követően megállapításra kerülnek, így a Vevő még a megrendelés véglegesítése előtt tájékozódhat az áru kiszállításával őt terhelő többletkiadásokról.

A kiszállításban cégünk szerződött partnere a GLS futárszolgálat van segítségünkre. Belföldön egy munkanapon belül, tehát  a szerződés létrejöttétől számítva amennyiben a Szolgáltatón kívül álló okból a GLS oldalán nem merül fel szállítási késedelem, (és amennyiben a termékből van elérhető mennyiség a Webáruház raktárkészletén) a Vevő 24 órán belül kézhez kaphatja a csomagot. Ezen A fizetési módok közül ezen szállítási mód esetében lehetőség van utánvéttel, a helyszínen fizetni a futárnak, vagy lehetőség van arra is, hogy a Vevő a vételárat a Szolgáltató bankszámlájára előreutalással teljesíti (ez esetben a GLS Hungary nem számol fel plusz díjat az utánvét kezeléséért, így a szállítás Önnek is olcsóbb).

A Szolgáltatónak nem áll módjában olyan szállítási címre megrendelt terméket küldeni, ahová a GLS Hungary futárszolgálat nem szállít ki csomagot. Amennyiben ezen eset merülne fel, úgy a Szolgáltató erről a körülményről haladéktalanul írásban tájékoztatja a Vevőt.

Amennyiben a Vevő a GLS Csomagpontot jelölte meg szállítási módként, úgy egy felugró ablakban megjelenő lista alapján ki kell választani, hogy pontosan mely csomagpontra történő kiszállítást igényel. Ennek megjelölését követően a megrendelés összesítését tartalmazó oldalon a Vevő neve alatt a szállítási cím a Vevő által korábban megadottról a kiválasztott GLS Csomagpont címére változik, amely körülményről a rendszer egy felugró üzenettel is értesítést küld a Vevőnek. Ezen felugró panelen szereplő „Rendben” gomb megnyomásával folytatható a rendelési folyamat.

A Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget a Vevő által regisztrációjakor / megrendelésekor hibás szállítási és / vagy számlázási cím megadása következtében esetlegesen felmerülő és a Vevőt terhelő többletkiadások tekintetében.

Ha a Vevő fogyasztó, és a Szolgáltató vállalja a termék Vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély azonban már a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.

Amennyiben a Vevő szállítási módként a GLS Hungary szolgáltatását választja, úgy tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt szolgáltatásra a jelen ÁSZF mellett a GLS Hungary ÁSZF-je is alkalmazandó, amely az alábbi linken érhető el:

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

A fentiek értelmében a GLS Hungary kártérítési felelősséggel tartozik a küldemény elvesztése, megsemmisülése, teljes vagy részleges kára esetén az alábbiak szerint.

A csomag, csomagolás látható sérülése esetén GLS Hungary kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra ad lehetőséget a címzettnek, illetve ha az átvevő nem a címzett, akkor meghatalmazottjának, és annak eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

Ennek megfelelően a címzett Vevő, illetve helyette meghatalmazottja köteles a küldeményt átvételkor a GLS futár jelenlétében megvizsgálni és a küldemény külső csomagolásán észlelt nyilvánvaló, felismerhető károk esetén azt felbontani, majd a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni.

Amennyiben a küldemény kívülről sérülésmentesnek tűnik, úgy abban az esetben is a Vevő köteles az átvételt követő egy munkanapon belül a küldeményt felbontani, megvizsgálni, és bármilyen a szállítással összefüggésbe hozható sérülést legkésőbb az átvételt követő 1 munkanapon belül a Szolgáltató felé haladéktalanul bejelenteni.

Ugyan a GLS Hungary jogosult arra is, hogy a kárigény jogosságáról szemle nélkül döntsön, ugyanakkor amennyiben azt szükségesnek tartja, úgy szemle felvételét rendelheti el. Ebben az esetben a Vevő köteles a GLS Hungary-nek lehetővé tenni, hogy személyesen és fizikailag is meggyőződjön a kár jellegéről és mértékéről. Annak érdekében, hogy a kár mértéke megállapítható legyen, a Címzett köteles a káresemény időpontjában fennálló állapotot megőrizni.

 

7. A Vevő elállási joga

7.1 A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni vagy felmondani a fentiek szerint megkötött szerződéstől. Az elállási határidő:

1. az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
2. több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
3. több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
4. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napelteltével jár le.

A fenti esetek nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A Vevőt nem illeti meg az elállási/felmondási jog

a) abban az esetben, ha nem minősül fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontja szerint, amelynek értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

b) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, különösen, de nem kizárólagosan fejhallgató/fülhallgató/headset/kesztyű, valamint bármely olyan a Szolgáltató által forgalmazott termék, amely annak felbontását követő kipróbálásával higiéniai, így többek között járványügyi szempontokat figyelembe véveegészségvédelmi kockázatot hordoz;

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;

g) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán) vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

OÁZIS COMPUTER Kft.
1067 Budapest, Csengery utca 86.
info@oaziscomputer.hu
+36 30 522 4 522 / +36 1 7700 447

Ebből a célból a Vevő felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállási/felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: OÁZIS COMPUTER Kft.
1067 Budapest, Csengery utca 86.
info@oaziscomputer.hu
+36 30 522 4 522 / +36 1 7700 447

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy irányuló szerződés tekintetében:1
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:2
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

A Vevőhatáridőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt – legkésőbb a határidő utolsó napján – elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


1. Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
2. A megfelelő jelölendő

7.2. A Webshop Rendelet 29. § (1) bekezdés a) alpontja értelmében a Vevő nem gyakorolhatja az ÁSZF 7.1. szerinti felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállás joghatásai

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


A Vevő köteles a Szolgáltató számára a terméket eredeti csomagolásával együtt (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott), valamennyi tartozékával együtt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Vevő elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Amennyiben a terméket a szerződés megkötésekor a Vevő otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, abban az esetben a terméket a Szolgáltató saját költségén maga fuvarozza vissza.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

8. A kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás

8.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

A Vevő az OÁZIS COMPUTER Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Vevő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vevő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Vevő kellékszavatossági jogainak érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az OÁZIS COMPUTER Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vevő termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Kiemelendő, hogy a Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az OÁZIS COMPUTER Kft. jótállásra köteles.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján a Vevőt?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, ugyanakkor a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.Ha azonban a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt és a Szolgáltató által forgalmazott termékekre vonatkozik.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén (1067 Budapest, Csengery utca 86. földszint 1/B.), bármely telephelyén (1067 Budapest, Csengery utca 84. A. ép. földszint), fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a jelen pontban meghatározott jótállási időtartama alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jelen pontban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kiemelendő, hogy a Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

9. Panaszkezelés

A Webáruházban megrendelt és átvett termékekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerült bármely panaszát a Vevő megteheti személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Csengery utca 86.) személyesen, valamint telefonon, illetve elektronikus formában a Szolgáltató 1. pontban felsorolt ügyfélszolgálati elérhetőségei valamelyikén.

9.1. A Békéltető Testülethez fordulás joga

A Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton, elsősorban megegyezéssel próbálják rendezni a 7. pontban megjelölt panaszkezelési módok valamely formájában.

Amennyiben a Vevő ilyen módon benyújtott panaszát a Szolgáltató nem orvosolja, és így az a tárgyalások során nem rendeződik, úgy a fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni és kezdeményezni a Testület eljárását.

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Választása szerint a Vevő fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, mely az alábbi címen érhető el.

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) – ha a fogyasztó az illetékességet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről, azaz, hogy megpróbálta a vállalkozással békés úton rendezni a jogvitát;
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

9.2. Egyéb vitarendezési módok

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show  keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

A Vevő választása szerint jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint, valamint kezdeményezheti a Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárását, amennyiben fogyasztói jogainak megsértését tapasztalja.

A bírósági, valamint fogyasztóvédelmi eljárásról az alábbi linkeken tájékozódhat.

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

http://birosag.hu/

 

Oázis Computer Kft.
Budapest, 2023. június 1.